Հայաստան

 1. Հայաստանի Հանրապետութեան Գիւղատնտեսութեան նախարարութիւն
 2. Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահի և Նրա Աշխատակազմի Պաշտօնական Կայք:
 3. Հայաստանի Հանրապետութեան կառավարութիւն
 4. Հայաստանի Հանրապետութեան Առողջապահութեան նախարարութիւն:
 5. Հայաստանի Հանրապետութեան Արդարադատության նախարարութիւն
 6. Հայաստանի Հանրապետութեան Արտաքին Գործոց նախարարութիւն
 7. Հայաստանի Հանրապետութեան  Բնապահպանութեան նախարարութիւն
 8. Հայաստանի Հանրապետութեան Էներգետիկայի և Բնական Պաշարների նախարարութիւն
 9. Հայաստանի Հանրապետութեան Կրթութեան և Գիտութեան նախարարութիւն
 10. Հայաստանի Հանրապետութեան Պաշտպանութեան նախարարութիւն
 11. Հայաստանի Հանրապետութեան Աշխատանքի և Սոցիալական Հարցերի նախարարութիւն
 12. Հայաստանի Հանրապետութեան Տրանսպորտի և Կապի նախարարութիւն
 13. Հայաստանի Հանրապետութեան Ֆինանսների նախարարութիւն
 14. ՀՀ Զարգացման Հայկական Գործակալութիւն
 15. Հայաստանի Առեւտրաարդիւնաբերական պալատ