Ընկերութեան պետական գրանցման փուլերը


1- Դիմել Օվիր, մէկ տարւայ վիզայ ստանալու համար:
2-Ընկերութեան վայրի վարձակալման պայմանագրի ձեռքբերում նոտարային գրասենեակի միջոցով:
3- Դիմել պետական ռեգիստր ընկերութեան գրանցման համար:
4- Դիմել աշխատանքի վայրի հարկային վարչութեանը կոդ ստանալու եւ ընկերութեան կնիք պատրաստելու թոյլտւութեան համար, ներկայացնելով ընկերութեան կանոնագիրն ու աշխատավայրի վարձակալման պայմանագիրը:
5- Դիմել ընկերութեան կնիքի պատրաստման համար:
6- Գրանցւել թոշակառութեան վարչութեանը:
7- Ստանալ հաշւեմատեան եւ պլոմբել հարկային վարչութիւնում:
8- Բանկային հաշւի բացում, բանկային քարտի ստորագրութեան հաստատում նոտարային գրասենեակում եւ քարտի հաստատում հարկային վարչութիւնում:
9- Դիմումնագրի յանձնում մաքսատանը, ներմուծման ու արտածման թղթածրար ունենալու համար:

ՀՀ Առեւտրակ. Ընկերութիւնների գրացման փուլերը
Ա- Անհրաժեշտ փաստաթղթեր
1- Իրաւաբանական հասցէ- Ընկերութեան գրանցման համար պէտք է տնտեսական գործունէութեան համար անհրաժեշտ վայր ընտրի եւ պաշտօնական վարձակալման պայմանագիր ստորագրի նոտարային գրասենեակում, որը եւ ընկերութեան փաստաթղթերում նշւում է որպէս ընկերութեան իրաւաբանական հասցէ: Այնուհետեւ պետական գրանցման համար դիմել կադաստրային հիմնարկութիւն:
2- ընկերութեան անւանումը
    Ընկերութեան անունն արձանագրելու համար կարեւոր է դիմել պետական գրանցման վարչութիւն՝ ներկայացնելով 5-6 անուններ, որոնք վերահասութեան ու քննութեան ենթարկւելուց յետոյ (ՀՀ ընկերութիւնների անւանակոչման համակարգում նման անուն չլինելու դէպքում) նշւած անուններից մէկն ընտրւում եւ գրանցւում է):
    Ընկերութեան անւան գրանցման համար մօտ 5000 դրամ որպէս պետական տուրք գանձւում եւ մուծւում է բանկային տւեալ հաշւին:
    Ընկերութեան կանոնագիրը կազմելու համար ձեռնարկատիրոջ ցանկութեամբ տեղի է ունենում պետակ. գրանցման վարչութեան խորհրդակցութիւն:

3- Բանկային հաշւի բացում եւ փաստաթղթերի հաստատում-Այս նպատակով անհրաժեշտ է դիմել ՀՀ որեւէ բանկ, մինչեւ իսկ օտարերկրեայ բանկերից մէկին, նոյնիսկ Երեւանում Իրանի «Մելլաթ» բանկի մասնաճիւղ: Ապա պահանջել երկու վկայագրեր՝ կանոնագրման դրամագլխի հաստատում, որ առնւազը պէտք է լինի 50,000 դրամ, եւ բանկային հաշւին մուծւած գումարների ցուցակ:
    Սոյն փաստաթղթերը անհրաժեշտ են ընկերութիւնը գրանցելու համար:
4- Ա-Կացութեան կարգավիճակի գոյութիւն  
    Հարկ է նշել, որ օտարերկրեայ ներդրումը այն դէպքում կարող է ընկերութեան տնօրէն նշանակւել, որն ունենայ մէկ տարւայ կացութեան կարգավիճակ: (կարճաժամկէտ կացութեան կարգավիճակը ընդունելի չէ), հակառակ դէպքում ընկերութեան տնօրէնը պէտք է լինի Հայաստանի քաղաքացի:
Ծանօթ. Ընկերութեան գրանցման համար որպէս պետական տուրք պէտք է վճարել մօտ 12000 դրամ:
Բ- Գրանցման վարչութիւն
Ընկերութեան գրանցում ՀՀ պետական գրանցման գրասենեակում- վերոյիշեալ փաստաթղթերով հանդերձ դիմել պետակ. գրանցման գրասենեակ, որտեղ տեղեկացւում է իւրաքանչիւր մասնակցի բաժնեմասը: (Բաժնետէրերի թիւը կարող է մէկից մինչեւ ...լինել): Ընկերութեան կանոնագրութիւնը կազմում է այդ գրասենեակում, որտեղ պէտք է ճշտւի ընկերութեան տնօրէնը (եթէ տնօրէնը օտարերկրացի է, անհրաժեշտ է ներկայացնել տնօրէնի եւ օտարերկրացի բաժնետէրերի անձնագրերի պաշտօնական թարգմանութիւնը):
Գ- Հարկային եւ սոցիալ ապահովութեան հիմնարկներ
    Գրանցում հարկային եւ սոցապ վարչութիւններում- դիմորդն այցելում է տարածքային-հարկային վարչութիւն, որտեղ գրանցել է ըբկերութիւնը եւ լրացնում ներկայացւած դիմումը՝ հարկային կոդ ստանալու համար: Փաստաթղթերը ներկայացնելուց յետոյ, 30 օրւայ ընթացքում պէտք է դիմել ընկերութեան գրանցման եւ սոցապ վարչութիւն՝ թղթածրար բացելու համար: Ուշացման դէպքում դիմորդը կենթարկւի տուգանքի:
2- Ընկերութեան կնիքի ստացում, բանկային հաշւի լրացում, հարկային գրանցամատեանի ստացում:
    Հարկային կոդն ստանալուց յետոյ խնդրատուն նախ դիմում է կնիք պատրաստելու հիմնարկ, որը ներկայացւում է պետակ. գրանցման գրասենեակի կողմից), ապա բանկ՝ ընկերութեան ծախսերը հոգալու համար բանկային հաշիւը ամբողջացնելու:
Դ- Մաքսային գրանցման մատեանը հարկային վարչութիւնից ստանալուց յետոյ դիմել մաքսային վարչութիւն ապրանքների արտահանման, ներմուծման եւ մաքսազերծման նպատակով բացել թղթածրար եւ գրանցել ընդհանուր մաքսային սիստեմում:

Ֆիզիկական անձ
    Ֆիզիկական անձ նա է, որ ունի սեփական ձեռնարկութիւն եւ կարող է մասնաւոր կերպով անկախօրէն տնտեսական գործունէութիւն ունենալ եւ շահոյթ ստանալ:
    ՀՀ քաղաքացիներն ու օտարերկրեայ քաղաքացիները ըստ օրէնքի, իրաւունք ունեն Հայաստանում զբաղւել որեւէ աշխատանքով որպէս ֆիզիկական անձ: (Մասնաւոր ձեռնարկատէրի օրէնքի յօդւած 1-ին):
2- ՀՀ ֆիզիկական անձանց հիմնարկի գրանցում
    Տնտեսական գործունէութեան վկայական ստանալու համար ֆիզիկական անձը կարող է դիմել Երեւանի որեւէ տարածքում գտնւող պետական գրանցման գրասենեակ եւ ստանալ դիմումնագիր կամ յայտագիր, նաեւ պատկան պետակ. գրանցման գրասենեակի բանկային հաշւին մուծել պետական տուրքը եւ ստացականը կցել այլ փաստաթղթերի:
    Ֆիզիկական անձի հիմնարկի գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթեր.
1-Անձնագիր եւ առաջին, երկրորդ, վեցերորդ եւ եօթերորդ էջերի պատճէնը:
2-Մէկ տարւայ կացութեան կարգավիճակի վիզաքարտը եւ պատճէնը:
3-Երկու հատ 3x4 նկար
4-Գրանցման դիմումնագիր
5-Յայտարարագիր
6-Մաքսային տուրքերի վճարման ստացականը
7-Աշխատավայրի վարձակալման դէպքում նոտարային պայմանագիր: