نخستین نمایشگاه اختصاصی برندهای ایرانی

نخستین نمایشگاه اختصاصی برندهای ایرانی

به اطلاع علاقه مندان می رساند در تاریخ 14 الی 17 اردیبهشت 1398 نخستین نمایشگاه اختصاصی برند های ایرانی تحت نام (Arevik Expo) در ایروان مرکز نمایشگاهی مرگایان برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاع بیشتر با شماره: 09155155292 تماس حاصل نمایید .

Բանկեր

1-ACBA-Credit Agricole Bank

www.acba.am

2-Anelik Bank

www.anelik.am

3-Ararat bank

www.araratbank.am

4-Arexim Bank

www.areximbank.am

5-Armbusiness Bank

www.armbusinessbank.am

6-ArdShinInvest Bank

www.ashib.am

7-ArmEconom Bank

www.aeb.am

8-Armenian Development Bank

www.armdb.am

9-Ameria Bank

www.ameriabank.am

10-ArmSwiss Bank

www.armswissbank.am

11-Artsakh Bank

www.ab.am

12-BTA Bank

www.bta.am

13-Converse Bank

www.conversebank.am

14-HSBC Bank

www.hsbc.am

15-Ineco Bank

www.inecobank.am

16-Byblos Bank

www.byblosbankarmenia.am

17-Mellat Bank

www.bankmellat.ir

18-ProCredit Bank

www.procreditbank.am

19-Prometey Bank

www.prometeybank.am

20-Unibank

www.unibank.com

21-VTB Bank

www.vtb.am

22-Cascade Bank

www.cascadebanking.com