آگهی برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه اتاق مشترک ایران و ارمنستان

             

احتراماً  به استحضار اعضاء محترم می رساند به استناد ماده 18 اساسنامه، جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت دوم ساعت 10:30 صبح روز شنبه 30 تیر ماه 1397 در محل اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان واقع در خیابان دماوند، سازمان آب (شهید نشوه) پلاک 12 بشرح زیر برگزار می گردد.خواهشمند است با رعایت ماده 2-6-18 و ماده 25 اساسنامه حضور بهم رسانید.

دستور جلسه:

1_ انتخاب هیأت رئیسه مجمع

2_ گزارش فعالیت هیأت مدیره

3_ ارائه و تصویب گزارش مالی منتهی به سال 1396

4_ گزارش بازرس قانونی

5_ انتخاب بازرس قانونی

6_ انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

7_ طرح موضوعاتی که در صلاحیت مجمع باشد.

                                                                                         هیأت مدیره

                                                                                   

          ماده 2-6-18- صرفأ آن دسته از اعضای عادی که حداقل 3 ماه از عضویتشان در اتاق سپری شده از حق رأی برخوردار می باشند.

          ماده 25- حضور در مجمع عمومی اتاق های مشترک اصالتأ و یا صرفأ با وکالت رسمی مجاز است.

          در خصوص اعضای حقوقی اتاق های مشترک، مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره با ارائه و تسلیم معرفی نامه رسمی شرکت و روزنامه رسمی دال بر عضویت در هیأت مدیره می تواند در مجمع حضور یابد.

 

Կացութեան կարգավիճակ

1.Ժամանակաւոր
    Ժամանակաւոր կացութեան կարգավիճակը տրւում է իւրաքանչիւր օտարերկրացու, եթէ նա հիմնաւորում է, որ գոյութիւն ունեն Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքում մէկ տարի և աւել ժամկէտով իր բնակւելը հիմնաւորող հանգամանքներ Ժամանակավոր կացութեան կարգավիճակը տրւում է մինչև 1 տարի ժամկէտով՝ իւրաքանչիւր անգամ 1 տարով երկարաձգելու հնարաւորութեամբ: Ժամանակաւոր կացութեան կարգավիճակը երկարաձգելու դիմումը պէտք է ներկայացւի կարգավիճակի ժամկէտը լրանալուց առնւազն 30 օր առաջ Հայաստանի Հանրապետութիւնում կացութեան ժամանակաւոր կարգավիճակ և կացութեան քարտ տալու, ինչպէս նաև հաշւառելու համար` բազային տուրքի նաև 105-պատիկի չափով Հայաստանի Հանրապետութեան ժամանակաւոր, մշտական և յատուկ կացութեան կարգավիճակները հաստատող փաստաթղթերն են համապատասխանաբար ժամանակաւոր կացութեան քարտը, մշտական կացութեան քարտը և յատուկ անձնագիրը:Հայաստանի Հանրապետութիւնում օտարերկրացիներին կացութեան կարգավիճակ տալու համար գանձւում է պետական տուրք՝ "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետութեան օրենքով սահմանւած չափով:
2.Մշտական
    Մշտական կացութեան կարգավիճակը տրւում է օտարերկրացուն, եթէ նա՝ ա) ապացուցում է Հայաստանի Հանրապետությունում մերձավոր ազգականների (ծնող, ամուսին, եղբայր, քոյր, զաւակ, տատ, պապ, թոռ) առկայութիւնը և բ) Հայաստանի Հանրապետութիւնում ապահովւած է բնակարանով և գոյութեան միջոցներով և գ) մինչև մշտական կացութեան կարգավիճակ ստանալու համար դիմում ներկայացնելն օրէնքով սահմանւած կարգով առնւազն երեք տարի բնակւել է Հայաստանի Հանրապետութիւնում:Մշտական կացութեան կարգավիճակ կարող է տրւել նաև Հայաստանի Հանրապետութիւնում ձեռնարկատիրական գործունէութիւն իրականացնող օտարերկրացուն: Մշտական կացութեան կարգավիճակը տրւում է 5 տարի ժամկէտով` իւրաքանչիւր անգամ նոյն ժամկէտով երկարաձգելու հնարաւորութեամբ:Մշտական կացութեան քարտը երկարաձգելու դիմումը պէտք է ներկայացւի մշտական կացութեան քարտի վաւերականութեան ժամկէտը լրանալուց առնւազն 30 օր առաջ: Հայաստանի Հանրապետութեան ժամանակաւոր, մշտական և յատուկ կացութեան կարգավիճակները հաստատող փաստաթղթերն են համապատասխանաբար ժամանակաւոր կացութեան քարտը, մշտական կացութեան քարտը և յատուկ անձնագիրը:Հայաստանի Հանրապետութիւնում օտարերկրացիներին կացութեան կարգավիճակ տալու համար գանձւում է պետական տուրք՝ "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքով սահմանւած չափով:


3.Յատուկ
    Յատուկ կացութեան կարգավիճակ տրւում է ծագումով հայ օտարերկրացիներին:Յատուկ կացութեան կարգավիճակ կարող է տրւել նաև Հայաստանի Հանրապետութիւնում տնտեսական կամ մշակութային գործունէութիւն ծաւալող այլ օտարերկրացիների:Յատուկ կացութեան կարգավիճակ տրւում է տասը տարի ժամկէտով: Այն կարող է տրւել մէկից աւելի անգամ:Հայաստանի Հանրապետութեան ժամանակաւոր, մշտական և յատուկ կացութեան կարգավիճակները հաստատող փաստաթղթերն են համապատասխանաբար ժամանակաւոր կացութեան քարտը, մշտական կացութեան քարտը և յատուկ անձնագիրը:Հայաստանի Հանրապետութիւնում օտարերկրացիներին կացութեան կարգավիճակ տալու համար գանձւում է պետական տուրք՝ "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքով սահմանւած չափով: