نخستین نمایشگاه اختصاصی برندهای ایرانی

نخستین نمایشگاه اختصاصی برندهای ایرانی

به اطلاع علاقه مندان می رساند در تاریخ 14 الی 17 اردیبهشت 1398 نخستین نمایشگاه اختصاصی برند های ایرانی تحت نام (Arevik Expo) در ایروان مرکز نمایشگاهی مرگایان برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاع بیشتر با شماره: 09155155292 تماس حاصل نمایید .

Կացութեան կարգավիճակ

1.Ժամանակաւոր
    Ժամանակաւոր կացութեան կարգավիճակը տրւում է իւրաքանչիւր օտարերկրացու, եթէ նա հիմնաւորում է, որ գոյութիւն ունեն Հայաստանի Հանրապետութեան տարածքում մէկ տարի և աւել ժամկէտով իր բնակւելը հիմնաւորող հանգամանքներ Ժամանակավոր կացութեան կարգավիճակը տրւում է մինչև 1 տարի ժամկէտով՝ իւրաքանչիւր անգամ 1 տարով երկարաձգելու հնարաւորութեամբ: Ժամանակաւոր կացութեան կարգավիճակը երկարաձգելու դիմումը պէտք է ներկայացւի կարգավիճակի ժամկէտը լրանալուց առնւազն 30 օր առաջ Հայաստանի Հանրապետութիւնում կացութեան ժամանակաւոր կարգավիճակ և կացութեան քարտ տալու, ինչպէս նաև հաշւառելու համար` բազային տուրքի նաև 105-պատիկի չափով Հայաստանի Հանրապետութեան ժամանակաւոր, մշտական և յատուկ կացութեան կարգավիճակները հաստատող փաստաթղթերն են համապատասխանաբար ժամանակաւոր կացութեան քարտը, մշտական կացութեան քարտը և յատուկ անձնագիրը:Հայաստանի Հանրապետութիւնում օտարերկրացիներին կացութեան կարգավիճակ տալու համար գանձւում է պետական տուրք՝ "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետութեան օրենքով սահմանւած չափով:
2.Մշտական
    Մշտական կացութեան կարգավիճակը տրւում է օտարերկրացուն, եթէ նա՝ ա) ապացուցում է Հայաստանի Հանրապետությունում մերձավոր ազգականների (ծնող, ամուսին, եղբայր, քոյր, զաւակ, տատ, պապ, թոռ) առկայութիւնը և բ) Հայաստանի Հանրապետութիւնում ապահովւած է բնակարանով և գոյութեան միջոցներով և գ) մինչև մշտական կացութեան կարգավիճակ ստանալու համար դիմում ներկայացնելն օրէնքով սահմանւած կարգով առնւազն երեք տարի բնակւել է Հայաստանի Հանրապետութիւնում:Մշտական կացութեան կարգավիճակ կարող է տրւել նաև Հայաստանի Հանրապետութիւնում ձեռնարկատիրական գործունէութիւն իրականացնող օտարերկրացուն: Մշտական կացութեան կարգավիճակը տրւում է 5 տարի ժամկէտով` իւրաքանչիւր անգամ նոյն ժամկէտով երկարաձգելու հնարաւորութեամբ:Մշտական կացութեան քարտը երկարաձգելու դիմումը պէտք է ներկայացւի մշտական կացութեան քարտի վաւերականութեան ժամկէտը լրանալուց առնւազն 30 օր առաջ: Հայաստանի Հանրապետութեան ժամանակաւոր, մշտական և յատուկ կացութեան կարգավիճակները հաստատող փաստաթղթերն են համապատասխանաբար ժամանակաւոր կացութեան քարտը, մշտական կացութեան քարտը և յատուկ անձնագիրը:Հայաստանի Հանրապետութիւնում օտարերկրացիներին կացութեան կարգավիճակ տալու համար գանձւում է պետական տուրք՝ "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքով սահմանւած չափով:


3.Յատուկ
    Յատուկ կացութեան կարգավիճակ տրւում է ծագումով հայ օտարերկրացիներին:Յատուկ կացութեան կարգավիճակ կարող է տրւել նաև Հայաստանի Հանրապետութիւնում տնտեսական կամ մշակութային գործունէութիւն ծաւալող այլ օտարերկրացիների:Յատուկ կացութեան կարգավիճակ տրւում է տասը տարի ժամկէտով: Այն կարող է տրւել մէկից աւելի անգամ:Հայաստանի Հանրապետութեան ժամանակաւոր, մշտական և յատուկ կացութեան կարգավիճակները հաստատող փաստաթղթերն են համապատասխանաբար ժամանակաւոր կացութեան քարտը, մշտական կացութեան քարտը և յատուկ անձնագիրը:Հայաստանի Հանրապետութիւնում օտարերկրացիներին կացութեան կարգավիճակ տալու համար գանձւում է պետական տուրք՝ "Պետական տուրքի մասին" Հայաստանի Հանրապետութեան օրէնքով սահմանւած չափով: