Իրան-Հայաստան Առեւտրական պալատի վարչութիւն

Իրան-Հայաստան Առեւտրական

պալատի վարչութիւն

Հերւիկ Եարիջանեան

նախագա

Համլետ  Եարիջանեան

փոխնախագահ

Նարբէ Նազարեան

փոխնախագահ

 

Էդիկ Վարդանի

վարչութեան անդամ

Զոհէյր Խոդաբախշանդէ

վարչութեան անդամ