به همت هئیت مدیره اتاق مشترک ایران و ارمنستان اتاق مشترک در نمایشگاه  “Kish invex “ در جزیره زیبای کیش از تاریخ ۳۰ مهر لغایت ۳ آبان ۹۷در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش به صورت مستقل غرفه خواهد داشت و با افتخار خدمتگزار اعضای فرهیخته و میهمانان عزیز خود خواهد بود

.

Executed

 1.  Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 1997.
 2.  Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 1998.
 3.  Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 1999.
 4.  Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 2000.
 5. Islamic Republic of Iran, Greek and Republic of Armenia triple fair in 2001.
 6.  Construction materials and Equipment exhibition in 2002.
 7.  Construction materials and Equipment exhibition products of Islamic Republic of Iran in 2003. 
 8.  Construction materials and Equipment exhibition in 2006.
 9.  Iranian products introduction solo fair in 2007.
 10.  Iranian products solo exhibition in 2009.
 11.  Solo Exhibition in Armenia in cooperation with Urmia International Fairs Company in 2011
 12.  Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 1994
 13. Islamic Republic of Iran solo exhibition in Republic of Armenia in 1995
 14. Construction materials and Equipment exhibition products of Islamic Republic of Iran in 2005
 15. specialized exhibition of Islamic Repubic of Iran in Armenia October 2013 Yerevan-Expo Center
 16. Specialized Exhibition of Islamic Repubic of Iran in Armenia September 2014 Yerevan-Expo Center