نمایشگاه های برگزار شده

نمایشگاههای برگزار شده توسط اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان

 1. نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان در سال 1376
 2.  نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان در سال 1377
 3.  نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان در سال 1378
 4.  نمايشگاه اختصاصي جمهوري اسلامي ايران در ارمنستان در سال 1379
 5.  نمايشگاه سه جانبه جمهوري اسلامي ايران، يونان و ارمنستان در سال 1380
 6. نمایشگاه تجهیزات و مصالح ساختمانی در سال 1381
 7. نمایشگاه تجهیزات و مصالح و شهرسازی در سال 1382
 8. نمایشگاه تجهیزات و مصالح جمهوری اسلامی ایران در سال 1385
 9. نمایشگاه اختصاصی معرفی کالاهای ایرانی در ارمنستان 21 لغایت 25 آذرماه 1386
 10. نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایرانی در ارمنستان-ایروان از تاریخ 13 لغایت 17 تیرماه 1388
 11. نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان-ایروان،  با همکاری شرکت نمایشگاه بین المللی ارومیه، از 27 مهر لغایت 1 آبان ماه 1390
 12.  نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان 1373
 13.  نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان 1374
 14.  نمایشگاه مصالح ساختمانی، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، مبلمان و غیره جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان 1384 

  15.پانزدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان آبان 1392

  16.شانزدهمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان - 27الی30شهریور 1393