نخستین نمایشگاه اختصاصی برندهای ایرانی

نخستین نمایشگاه اختصاصی برندهای ایرانی

به اطلاع علاقه مندان می رساند در تاریخ 14 الی 17 اردیبهشت 1398 نخستین نمایشگاه اختصاصی برند های ایرانی تحت نام (Arevik Expo) در ایروان مرکز نمایشگاهی مرگایان برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاع بیشتر با شماره: 09155155292 تماس حاصل نمایید .

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان نوبت دوم


 مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان نوبت دوم  مورخ 13/4/1391 برگزار شد.
مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان نوبت دوم بنا به دعوت هیئت مدیره و با حضور اعضاء و همچنین نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن و کشاورزی ایران جناب آقای خاصی پور رئیس دبیر خانه مشترک اتاق ها و جناب آقای سید اصغر حسینی نماینده ی امور حقوقی در ساعت 15.00 روز سه شنبه مورخ 13/4/1391 در محل اقامتگاه قانونی اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان واقع در تهران – خیابان مطهری بعد از شهید سر افراز – جنب پست بانک – پلاک 227 – طبقه دوم تشکیل گردید.
ابتدا جهت انتخاب هیئت رئیسه مجمع بحث و تبادل نظر به عمل آمد و به اتفاق آراء آقای مهندس منوچهر سپهری به عنوان رئیس مجمع و آقای بهرام احمدی و آقای سورن اله یاری به سمت ناظرین مجمع و آقای ژرایر خسرویان به سمت منشی مجمع انتخاب گردیدند و بلافاصله مجمع وارد دستور جلسه به شرح ذیل شد:
1-گزارش فعالیت هیات مدیره
2-گزارش بازرس
3-تصویب ترازنامه
4-انتخاب اعضای هیات مدیره
5-انتخاب بازرس
6-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
7-طرح موضوعاتی که در صلاحیت مجمع باشد.
سپس رسمیت جلسه اعلام و هیات رئیسه به دستور کار جلسه پرداخت. گزارش فعالیت و عملکرد هیات مدیره توسط آقای رضا حیدری دبیر کل هیات مدیره و گزارش درآمد و هزینه و ترازنامه توسط آقای  هنریک قنبریانس خزانه دار و همچنین گزارش بازرس قانونی توسط آقای هادی مسلمی بازرس قانونی قرائت  گردید که مورد تصویب واقع شد.
سپس گزارش هیئت مدیره در خصوص عملکرد شرکت قرائت و پس از آن نیز گزارش بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1390 به استماع صاحبان سهام رسید بعد از بحث و بررسی تصمیمات ذیل حاصل گردید:
در خصوص تاسیس و برنامه های آتی شرکت مرکز آزاد تجاری ایرانیان در ارمنستان آقای مهندس لئون  آهارونیان رئیس هیات مدیره و آقای مهندس شاهرخ ظهیری مدی عامل مرکز و رضا حیدری قائم مقام مدیر عامل مرکز آزاد گزارشات و توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.
با تائید مجمع تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
1-به منظور جبران کسری بودجه به هیات مدیره تفویض اختیار گردید تا با توجه به  موقعیت و اقتضای شرایط زمانی در مورد افزایش حق عضویت و برقراری ورودیه مطابق مقررات اتخاذ تصمیم نمایند که مورد تائید و تصویب اعضاء قرار گرفت.
2-به هیات مدیره توصیه گردید تا با دعوت و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، اساسنامه جدید اتاقهای مشترک و اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان را مقایسه، مطابقت و هماهنگ و تصویب نمایند.
3-روزنامه اطلاعات و روزنامه آلیک به عنوان روزنامه های کثیرالانتشار جهت چاپ آگهی انتخاب گردیدند.
4-اعضاء اصلی هیات مدیره اتاق به مدت 2 سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
1- آقای لئون آهارونیان
2-آقای شاهرخ ظهیری
3- آقای هنریک قنبریانس
4- آقای هویک بهبو
5-آقای واروژ سورنیان
6-آقای رضا حیدری
7-آقای سورن شهبازیان
8-آقای مهران بوغوس پیرومیان
9-آقای جواد انصاری
ضمناً آقایان سمبات هاکوپیان و هرویک یاریجانیان نیز به عنوان اعضاء علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند.
5- آقای هادی مسلمی بیدهندی به عنوان بازرس قانونی و آقای سورن اله یاری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.
جلسه در ساعت 17 خاتمه یافت.