بازدید سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان از اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان

روز پنجشنبه مورخ 14/10/96 آقای دکتر سجادی سفیر فوق العاده و تام الاختیار ایران در ارمنستان به دعوت هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران وارمنستان در محل اتاق حضور بهم رساندند و طی جلسه ای با حضور تنی چند از صاحبان صنایع و اعضای اتاق به بررسی مسائل جاری پرداخته شد.

 

 

شرکت لابراتورهای سیانس