به همت هئیت مدیره اتاق مشترک ایران و ارمنستان اتاق مشترک در نمایشگاه  “Kish invex “ در جزیره زیبای کیش از تاریخ ۳۰ مهر لغایت ۳ آبان ۹۷در مرکز نمایشگاه های بین المللی کیش به صورت مستقل غرفه خواهد داشت و با افتخار خدمتگزار اعضای فرهیخته و میهمانان عزیز خود خواهد بود

.

لیست اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان

آقای هرویک یاری جانیان

(رئیس هیئت مدیره)


 

آقای هاملت یاری جانیان

(نایب رئیس)


 

آقای ناربه نظریان

(نایب رئیس)


 

آقای ادیک ورطانی

(عضو هیأت مدیره)


 

آقای زهیر خدابخشنده

(عضو هیأت مدیره)