درباره اتاق

تاریخچه اتاق بازرگانی مشترک ایران و ارمنستان


اتاق بازرگاني مشترك ايران  و ارمنستان كه مؤسسه اي است غير تجاري، وابسته به اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، داراي شخصيت حقوقي است و صرفاً براي توسعه همكاري هاي بازرگاني و بسط و گسترش مناسبات اقتصادي و تجاري بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان تاسيس يافته است. اين اتاق  در تاريخ 1372/2/1 و تحت شماره 7471، در اداره ثبت شركت ها و مؤسسات غير تجاري تهران به ثبت رسيده است.
موسسین اتاق مشترک عبارتند از: آقایان علی اکبر هاشمی، مرتضی صادقی، شاهرخ ظهیری، پرویز کلینی، اسماعیل شش انگشت، لئون آهارونیان، لئون سرحدیان، طوماس طوماس بدلی و هرایر شهبازیان و اولین رئیس هیت مدیره آقای لئون آهارونیان می باشد که تا به امروز نیز ریاست اتاق را به عهده گرفته است.
    با توجه به آنكه از اهداف اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان، كوشش در جهت گسترش ارتباط و تحقق نظريات صاحبان صنايع و بازرگانان ايراني و ارمني در زمينه بازرگاني، صنعت و نيز تشكيل و اداره سمينارها، سخنراني ها، كنفرانس ها، سمپزيوم ها، در زمينه توسعه و گسترش روابط اقتصادي و انتقال تكنولوژي بين دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان است، لذا براي تحقق اين مهم اقدامات  زيربعمل آمده است:
در اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و ارمنستان كه از 21 لغايت 23 دي ماه 1373 به رياست جناب آقاي محمدخان وزير محترم دارايي جمهوري اسلامي ايران در ايروان پايتخت جمهوري ارمنستان تشكيل گرديد، هيئتي متشكل از 20 تن از بازرگانان و 26 تن از اعضاي انجمن مهندسان ايران، سنديكاي شركت هاي ساختماني و تاسيساتي،  شركت توسعه  راه هاي ايران،  مهندسان مشاور ايراني،  رئيس و جمعي از اعضاي اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان شركت نمودند. ضمن برگزاري اجلاس مشترك اقتصادي ايران و ارمنستان اعضاي هيئت با وزير بازرگاني ارمنستان و ساير مقامات بلند پايه، بازرگانان و صاحبان صنايع جمهوري ارمنستان ديدار و گفتگو كردند و نيز در مراسم افتتاح شعبه بانك ملت در ايروان شركت جستند. شايان ذكر است رئيس هيئت مديره، آقاي لئون آهارونيان و تعدادي از اعضاي هيئت مديره اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان در كليه جلسات كميسيون مشترك اقتصادي ايران، ارمنستان و تركمنستان شركت نمودند.
 در خرداد ماه سال 1375 سمپوزيوم جهاني، با شعار «چرا و چگونه در ارمنستان سرمايه گذاري كنيم» در ايروان پايتخت جمهوري ارمنستان برگزار گرديد. در اين سمپوزيوم 350 نفر از 26 كشور جهان شركت داشتند. با تلاش هاي بي دريغ اتاق بازرگاني مشترك ايران  و ارمنستان تعداد 26 تن از اعضاي آن اتاق در سمپوزيوم مزبور شركت نمودند و اقداماتي نيز در جهت سرمايه گذاري مشترك بعمل آمد.
 به ابتكار اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان  رؤساي شركت هاي ژاپني مقيم ايران بمنظور بازديد از كارخانجات و نيز كسب اطلاع از وضعيت اقتصادي و بازرگاني و ملاقات و مذاكره با مقامات دولتي و مذهبي جمهوري ارمنستان و برقراري و ايجاد همكاري هاي سه جانبه بين ايران، ژاپن و ارمنستان، هيئتي متشكل از 16 تن از رؤساي شركت هاي ژاپني مقيم ايران به همراه آقايان لئون آهارونيان رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان و سورن شهبازيان عضو هيئت مديره در اواخر سال 1374 به ارمنستان عزيمت نمودند. هيئت مزبور پس از بازديد از كارخانجات و مذاكره با مقام هاي دولتي آن كشور، اطلاعات مبسوطي از وضع اقتصادي و بازرگاني و صنايع ارمنستان كسب نمود.
 در سال 1377 با دعوت اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان براي اولين بار پس از فروپاشي شوروي سابق، تعداد كثيري از توليدكنندگان و مؤسسات توليدي ارمنستان در نمايشگاه بين المللي شركت جستند.
 با توجه به اهميت مسافرت هاي تجار و بازرگانان و صاحبان صنايع در جهت گسترش روابط بازرگاني دو كشور، هيئت مديره اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان جهت اخذ رواديد براي اعضاي آن اتاق و برخي اوقات براي تجار و بازرگانان غير عضو، از سفارت جمهوري ارمنستان در تهران اقدام نموده و يا تسهيلاتي براي اينگونه مسافرت ها فراهم نموده است. اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان همچنين براي گروه اقتصادي اروميه متشكل از 23 نفر از بازرگانان و صاحبان صنايع بخش خصوصي اروميه كه به سرپرستي نائب رئيس اتاق بازرگاني اروميه با هدف توسعه صادرات غير نفتي به جمهوري ارمنستان مسافرت كردند، ضمن اخذ رواديد براي اعضاي هيئت مزبور، تسهيلات لازم جهت مسافرت آنان فراهم كرد.
 بنا به دعوت اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان، آقاي آرام وارتانيان رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بازرگانان ارمنستان روز دوشنبه مورخ دوم بهمن ماه سال 1378 ضمن عزيمت به ايران و در مدت يك هفته اقامت در تهران علاوه بر ملاقات هاي رسمي با مقامات دولتي و صاحبان صنايع داشتند، با جناب آقاي دكتر فريدون انتظاري معاونت محترم اتاق ايران در امور بين الملل نيز ديدار و گفتگو نمودند. ايشان  همچنين از تعدادي از كارخانجات نيز  بازديد بعمل آوردند.
 در بهمن ماه 1379 اجلاس كميسيون مشترك ايران و ارمنستان در ايروان تشكيل گرديد. هيئت ايراني به سرپرستي آقاي ايرواني وزير امور اقتصادي و دارايي وقت در اين اجلاس شركت نمودند. سه تن از اعضاي هيئت مديره نيز هيئت مزبور را همراهي نمود و در جلسات و مذاكرات اجلاس شركت كردند.
در تاريخ 1380/6/20 جناب آقاي شريعتمداري وزير محترم بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و هيئت همراه ايشان و نيز جناب آقاي مهندس لئون آهارونيان رياست  اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان پيرامون گسترش مناسبات و همكاري هاي اقتصادي و بازرگاني دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان به آن كشور عزيمت نمودند. از ديگر مباحث مطرح شده در طول اين سفر همچنين پيشنهاد تاسيس مركز تجاري ايراني توسط اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان بود كه مورد استقبال و تاييد طرفين قرار گرفت.
 در راستاي اجراي سياست هاي دولت محترم جمهوري اسلامي ايران مبني بر گسترش     همكاري هاي دو جانبه  في مابين جمهوري  اسلامي ايران، يونان  و جمهوري ارمنستان  و  نيز  با توجه به اهميت تاسيس مركز تجاري ايراني در كشور ارمنستان، در تاريخ 1381/1/27 هيئتي ايراني به سرپرستي جناب آقاي مهندس علينقي خاموشي رياست محترم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و با عضويت آقاي شاهرخ ظهيري عضو هيئت رئيسه و مشارو عالي آقاي مهندس خاموشي و نائب رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان، آقاي مهندس لئون آهارونيان رئيس هيئت مديره اتاق  و آقاي دكتر اميني رئيس قسمت كارشناسي اتاق و عضو هيئت مديره اتاق بازرگاني ايران و ارمنستان و آقاي مهندس سيد محمد حسيني مدير عامل شركت كشت و صنعت جوين بنا به دعوت وزير بازرگاني و صنايع ارمنستان به ايروان عزيمت نمودند. هيئت مزبور در اين سفر مورد استقبال مقامات دولتي ارمنستان قرار گرفته و  پيش بيني شده در خصوص احداث مركز تجاري ايراني در اين كشور بازديد بعمل آوردند.

 در اجلاس كميسيون مشترك اقتصادي ايران و ارمنستان كه از 21 لغايت 23 دي ماه 1373 به رياست جناب آقاي محمدخان وزير محترم دارايي جمهوري اسلامي ايران در ايروان پايتخت جمهوري ارمنستان تشكيل گرديد، هيئتي متشكل از 20 تن از بازرگانان و 26 تن از اعضاي انجمن مهندسان ايران، سنديكاي شركت هاي ساختماني و تاسيساتي،  شركت توسعه راه هاي ايران،  مهندسان مشاور ايراني،  رئيس و جمعي از اعضاي اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان شركت نمودند. ضمن برگزاري اجلاس مشترك اقتصادي ايران و ارمنستان اعضاي هيئت با وزير بازرگاني ارمنستان و ساير مقامات بلند پايه، بازرگانان و صاحبان صنايع جمهوري ارمنستان ديدار و گفتگو كردند و نيز در مراسم افتتاح شعبه بانك ملت در ايروان شركت جستند. شايان ذكر است رئيس هيئت مديره، آقاي لئون آهارونيان و تعدادي از اعضاي هيئت مديره اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان در كليه جلسات كميسيون مشترك اقتصادي ايران، ارمنستان و تركمنستان شركت نمودند.

 در خرداد ماه سال 1375 سمپوزيوم جهاني، با شعار «چرا و چگونه در ارمنستان سرمايه گذاري كنيم» در ايروان پايتخت جمهوري ارمنستان برگزار گرديد. در اين سمپوزيوم 350 نفر از 26 كشور جهان شركت داشتند. با تلاش هاي بي دريغ اتاق بازرگاني مشترك ايران  و ارمنستان تعداد 26 تن از اعضاي آن اتاق در سمپوزيوم مزبور شركت نمودند و اقداماتي نيز در جهت سرمايه گذاري مشترك بعمل آمد.

 به ابتكار اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان  رؤساي شركت هاي ژاپني مقيم ايران بمنظور بازديد از كارخانجات و نيز كسب اطلاع از وضعيت اقتصادي و بازرگاني و ملاقات و مذاكره با مقامات دولتي و مذهبي جمهوري ارمنستان و برقراري و ايجاد همكاري هاي سه جانبه بين ايران، ژاپن و ارمنستان، هيئتي متشكل از 16 تن از رؤساي شركت هاي ژاپني مقيم ايران به همراه آقايان لئون آهارونيان رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان و سورن شهبازيان عضو هيئت مديره در اواخر سال 1374 به ارمنستان عزيمت نمودند. هيئت مزبور پس از بازديد از كارخانجات و مذاكره با مقام هاي دولتي آن كشور، اطلاعات مبسوطي از وضع اقتصادي و بازرگاني و صنايع ارمنستان كسب نمود.

در سال 1377 با دعوت اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان براي اولين بار پس از فروپاشي شوروي سابق، تعداد كثيري از توليدكنندگان و مؤسسات توليدي ارمنستان در نمايشگاه بين المللي شركت جستند.

با توجه به اهميت مسافرت هاي تجار و بازرگانان و صاحبان صنايع در جهت گسترش روابط بازرگاني دو كشور، هيئت مديره اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان جهت اخذ رواديد براي اعضاي آن اتاق و برخي اوقات براي تجار و بازرگانان غير عضو، از سفارت جمهوري ارمنستان در تهران اقدام نموده و يا تسهيلاتي براي اينگونه مسافرت ها فراهم نموده است. اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان همچنين براي گروه اقتصادي اروميه متشكل از 23 نفر از بازرگانان و صاحبان صنايع بخش خصوصي اروميه كه به سرپرستي نائب رئيس اتاق بازرگاني اروميه با هدف توسعه صادرات غير نفتي به جمهوري ارمنستان مسافرت كردند، ضمن اخذ رواديد براي اعضاي هيئت مزبور، تسهيلات لازم جهت مسافرت آنان فراهم كرد.

بنا به دعوت اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان، آقاي آرام وارتانيان رئيس اتحاديه توليدكنندگان و بازرگانان ارمنستان روز دوشنبه مورخ دوم بهمن ماه سال 1378   ضمن  عزيمت  به  ايران  و  در  مدت  يك  هفته  اقامت  در تهرا ن علاوه  بر        
ملاقات هاي رسمي با مقامات دولتي و صاحبان صنايع داشتند، با جناب آقاي دكتر فريدون انتظاري معاونت محترم اتاق ايران در امور بين الملل نيز ديدار و گفتگو نمودند. ايشان  همچنين از تعدادي از كارخانجات نيز  بازديد بعمل آوردند.

 در بهمن ماه 1379 اجلاس كميسيون مشترك ايران و ارمنستان در ايروان تشكيل گرديد. هيئت ايراني به سرپرستي آقاي ايرواني وزير امور اقتصادي و دارايي وقت در اين اجلاس شركت نمودند. سه تن از اعضاي هيئت مديره نيز هيئت مزبور را همراهي نمود و در جلسات و مذاكرات اجلاس شركت كردند.
 در تاريخ 1380/6/20 جناب آقاي شريعتمداري وزير محترم بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و هيئت همراه ايشان و نيز جناب آقاي مهندس لئون آهارونيان رياست  اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان پيرامون گسترش مناسبات و همكاري هاي اقتصادي و بازرگاني دو كشور جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان به آن كشور عزيمت نمودند. از ديگر مباحث مطرح شده در طول اين سفر همچنين پيشنهاد تاسيس مركز تجاري ايراني توسط اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان بود كه مورد استقبال و تاييد طرفين قرار گرفت.

 در راستاي اجراي سياست هاي دولت محترم جمهوري اسلامي ايران مبني بر گسترش همكاري هاي دو جانبه في مابين جمهوري اسلامي ايران، يونان و جمهوري ارمنستان و نيز با توجه به اهميت تاسيس مركز تجاري ايراني در كشور ارمنستان، در تاريخ 1381/1/27 هيئتي ايراني به سرپرستي جناب آقاي مهندس علينقي خاموشي رياست محترم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و با عضويت آقاي شاهرخ ظهيري عضو هيئت رئيسه و مشارو عالي آقاي مهندس خاموشي و نائب رئيس اتاق بازرگاني مشترك ايران و ارمنستان، آقاي مهندس لئون آهارونيان رئيس هيئت مديره اتاق  و آقاي دكتر اميني رئيس قسمت كارشناسي اتاق و عضو هيئت مديره اتاق بازرگاني ايران و ارمنستان و آقاي مهندس سيد محمد حسيني مدير عامل شركت كشت و صنعت جوين بنا به دعوت وزير بازرگاني و صنايع ارمنستان به ايروان عزيمت نمودند. هيئت مزبور در اين سفر مورد استقبال مقامات دولتي ارمنستان قرار گرفته است.

در ششمین اجلاس کمیسیون مشترک ایران و ارمنستان که در تاریخ 11 الی 12 بهمن ماه 1384 برگزار گردید، ضمن اتخاذ تصمیمات مهم، تفاهم نامه ای امضاء گردیدکه به موجب آن طرفین به اتاقهای بازرگانی خودشان پیشنهاد کردند تا گروه کاری مشترک برای حل اختلاف بین تجار دو کشور تشکیل گردید.
v    هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی در تاریخ 29 تیرماه 1386 تشکیل گردید که رئوس کلی تفاهمات همکاری در زمینه تجاری، اقتصادی، بانکی، نفت و گاز، پتروشیمی و انرژی بود که از نماینده اتاق نیز در آن دعوت بعمل آمده بود.
v    هشتمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی در تاریخ 23 الی 25 آذرماه 1387 در ارمنستان برگزار گردید که شرکت کنندگان پیشنهادات و مذاکرات خودشان را در قالب کمیته های زیر بررسی کردند.
1.    کمیته بازرگانی، امور بانکی، حمل و نقل، شهرسازی، همکاریهای استانی، صنعت و کشاورزی
2.    کمیته انرژی، نفت و گاز، پتروشیمی و محیط زیست
3.    کمیته فرهنگ و گردشگری، علمی و آموزشی، ورزشی و بهداشتی
در این اجلاس از اتاق مشترک نیز دعوت بعمل آمده و نماینده اتاق مشکلات گمرکی ارمنستان و مسائل ناشی از آن در امور حمل و نقل را با مسئولین گمرکی و وزارت اقتصاد ارمنستان مطرح تا بررسی دقیق انجام گیرد و نسبت به رفع آن اقدام گردد.
 در 20 و 21 بهمن ماه 1388 در محل برگزاری سینارهای بین المللی صدا و سیما کنفرانس بین المللی معرفی فرصتهای تجاری و بازاریابی (ARMEX 2010) توسط مجتمع ارتباطات نسل نو و با همکاری اتاق برگزار گردید.
 به منظور برگزاری کنفرانس بین المللی معرفی فرصتهای تجاری و بازراریابی ارمنستان نیز تعداد 108 نفر از تجار و صاحبان صنایع ایران در تاریخ 27 خردادماه الی 3 تیرماه سالجاری به ارمنستان عزیمت کردند که حامی معنوی این برنامه اتاق مشترک ایران و ارمنستان بود و در هر حال نتایج مطلوبی حاصل گردیده است.
 به سبب حائز اهمیت بودن موضوع برای تجار ایران، در خصوص ایجاد مرکز تجاری ایران در ارمنستان تا کنون فعالیتهای زیادی بعمل آمده است و این امر کماکان از دغدغه های فکری و کاری اتاق می باشد. امید است با عنایت و مساعدت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران این امر محقق گردد.